Class Schedule

Tuesday, 25 September 2018
 • Advanced Youth Karate

  Tuesday, 25 September 2018  4:00 pm - 5:00 pm

 • Youth Beginner Karate

  Tuesday, 25 September 2018  5:00 pm - 5:30 pm

 • Pre Karate

  Tuesday, 25 September 2018  5:00 pm - 5:30 pm

 • Intermediate Youth Karate Class

  Tuesday, 25 September 2018  5:30 pm - 6:15 pm

 • Black Belt Class

  Tuesday, 25 September 2018  6:15 pm - 7:00 pm

 • All Rank Adults

  Tuesday, 25 September 2018  7:00 pm - 8:00 pm

Wednesday, 26 September 2018
 • Youth Beginner Karate

  Wednesday, 26 September 2018  4:00 pm - 4:30 pm

 • Pre Karate Class

  Wednesday, 26 September 2018  4:00 pm - 4:30 pm

 • Intermediate Youth Karate

  Wednesday, 26 September 2018  4:30 pm - 5:15 pm

 • Extra Curricular Course

  Wednesday, 26 September 2018  5:15 pm - 6:00 pm

 • Tai Chi Chih

  Wednesday, 26 September 2018  6:00 pm - 7:00 pm

Thursday, 27 September 2018
 • All Rank Adults

  Thursday, 27 September 2018  10:00 am - 10:50 am

 • Advanced Youth Karate

  Thursday, 27 September 2018  4:00 pm - 5:00 pm

 • Youth Beginner Karate

  Thursday, 27 September 2018  5:00 pm - 5:30 pm

 • Pre Karate

  Thursday, 27 September 2018  5:00 pm - 5:30 pm

 • Intermediate Youth Karate Class

  Thursday, 27 September 2018  5:30 pm - 6:15 pm

 • All Rank Adults

  Thursday, 27 September 2018  6:15 pm - 7:15 pm

Friday, 28 September 2018
 • Youth Beginner Karate

  Friday, 28 September 2018  4:00 pm - 4:30 pm

 • Pre Karate Class

  Friday, 28 September 2018  4:00 pm - 4:30 pm

 • Intermediate Youth Karate

  Friday, 28 September 2018  4:30 pm - 5:15 pm

 • Advanced Youth/Adult Karate

  Friday, 28 September 2018  5:15 pm - 6:00 pm

Saturday, 29 September 2018
 • Pre Karate Class

  Saturday, 29 September 2018  9:30 am - 10:00 am

 • Youth Beginner Karate

  Saturday, 29 September 2018  9:30 am - 10:00 am

 • Intermediate Youth Karate

  Saturday, 29 September 2018  10:00 am - 10:45 am

 • KickBoxing

  Saturday, 29 September 2018  10:45 am - 11:30 am

 • Advanced Youth Karate

  Saturday, 29 September 2018  10:45 am - 11:30 am

 • KickBoxing

  Saturday, 29 September 2018  11:30 am - 12:30 pm

 • All Rank Adult Karate

  Saturday, 29 September 2018  11:30 am - 12:30 pm

Monday, 01 October 2018
 • Free Sparring in Adv. Juniors and Adult Classes

  Monday, 01 October 2018

 • All Rank Adults

  Monday, 01 October 2018  10:00 am - 10:50 am

 • Youth Beginner Karate

  Monday, 01 October 2018  4:00 pm - 4:30 pm

 • Pre Karate Class

  Monday, 01 October 2018  4:00 pm - 4:30 pm

 • Intermediate Youth Karate

  Monday, 01 October 2018  4:30 pm - 5:15 pm

 • Sparring

  Monday, 01 October 2018  5:15 pm - 6:15 pm

 • Advanced Youth Karate

  Monday, 01 October 2018  5:15 pm - 6:15 pm

 • All Rank Adults

  Monday, 01 October 2018  6:15 pm - 7:15 pm

 • Sparring

  Monday, 01 October 2018  6:15 pm - 7:15 pm

Tuesday, 02 October 2018
 • Advanced Youth Karate

  Tuesday, 02 October 2018  4:00 pm - 5:00 pm

 • Youth Beginner Karate

  Tuesday, 02 October 2018  5:00 pm - 5:30 pm

 • Pre Karate

  Tuesday, 02 October 2018  5:00 pm - 5:30 pm

 • Intermediate Youth Karate Class

  Tuesday, 02 October 2018  5:30 pm - 6:15 pm

 • Black Belt Class

  Tuesday, 02 October 2018  6:15 pm - 7:00 pm

 • All Rank Adults

  Tuesday, 02 October 2018  7:00 pm - 8:00 pm

Wednesday, 03 October 2018
 • Youth Beginner Karate

  Wednesday, 03 October 2018  4:00 pm - 4:30 pm

 • Pre Karate Class

  Wednesday, 03 October 2018  4:00 pm - 4:30 pm

 • Intermediate Youth Karate

  Wednesday, 03 October 2018  4:30 pm - 5:15 pm

 • Extra Curricular Course

  Wednesday, 03 October 2018  5:15 pm - 6:00 pm

 • Tai Chi Chih

  Wednesday, 03 October 2018  6:00 pm - 7:00 pm

Thursday, 04 October 2018
 • All Rank Adults

  Thursday, 04 October 2018  10:00 am - 10:50 am

 • Advanced Youth Karate

  Thursday, 04 October 2018  4:00 pm - 5:00 pm

 • Youth Beginner Karate

  Thursday, 04 October 2018  5:00 pm - 5:30 pm

 • Pre Karate

  Thursday, 04 October 2018  5:00 pm - 5:30 pm

 • Intermediate Youth Karate Class

  Thursday, 04 October 2018  5:30 pm - 6:15 pm

 • All Rank Adults

  Thursday, 04 October 2018  6:15 pm - 7:15 pm

Friday, 05 October 2018
 • Youth Beginner Karate

  Friday, 05 October 2018  4:00 pm - 4:30 pm

 • Pre Karate Class

  Friday, 05 October 2018  4:00 pm - 4:30 pm

 • Intermediate Youth Karate

  Friday, 05 October 2018  4:30 pm - 5:15 pm

 • Advanced Youth/Adult Karate

  Friday, 05 October 2018  5:15 pm - 6:00 pm

Saturday, 06 October 2018
 • Pre Karate Class

  Saturday, 06 October 2018  9:30 am - 10:00 am

 • Youth Beginner Karate

  Saturday, 06 October 2018  9:30 am - 10:00 am

 • Intermediate Youth Karate

  Saturday, 06 October 2018  10:00 am - 10:45 am

 • Advanced Youth Karate

  Saturday, 06 October 2018  10:45 am - 11:30 am

 • All Rank Adult Karate

  Saturday, 06 October 2018  11:30 am - 12:30 pm

Monday, 08 October 2018
 • All Rank Adults

  Monday, 08 October 2018  10:00 am - 10:50 am

 • Youth Beginner Karate

  Monday, 08 October 2018  4:00 pm - 4:30 pm

 • Pre Karate Class

  Monday, 08 October 2018  4:00 pm - 4:30 pm

 • Intermediate Youth Karate

  Monday, 08 October 2018  4:30 pm - 5:15 pm

 • Advanced Youth Karate

  Monday, 08 October 2018  5:15 pm - 6:15 pm

 • All Rank Adults

  Monday, 08 October 2018  6:15 pm - 7:15 pm

Tuesday, 09 October 2018
 • Free Sparring in Adv. Juniors and Adult Classes

  Tuesday, 09 October 2018

 • Sparring

  Tuesday, 09 October 2018  4:00 pm - 5:00 pm

 • Advanced Youth Karate

  Tuesday, 09 October 2018  4:00 pm - 5:00 pm

 • Youth Beginner Karate

  Tuesday, 09 October 2018  5:00 pm - 5:30 pm

 • Pre Karate

  Tuesday, 09 October 2018  5:00 pm - 5:30 pm

 • Intermediate Youth Karate Class

  Tuesday, 09 October 2018  5:30 pm - 6:15 pm

 • Black Belt Class

  Tuesday, 09 October 2018  6:15 pm - 7:00 pm

 • Sparring

  Tuesday, 09 October 2018  7:00 pm - 8:00 pm

 • All Rank Adults

  Tuesday, 09 October 2018  7:00 pm - 8:00 pm

Wednesday, 10 October 2018
 • Youth Beginner Karate

  Wednesday, 10 October 2018  4:00 pm - 4:30 pm

 • Pre Karate Class

  Wednesday, 10 October 2018  4:00 pm - 4:30 pm

 • Intermediate Youth Karate

  Wednesday, 10 October 2018  4:30 pm - 5:15 pm

 • Extra Curricular Course

  Wednesday, 10 October 2018  5:15 pm - 6:00 pm

 • Tai Chi Chih

  Wednesday, 10 October 2018  6:00 pm - 7:00 pm

Thursday, 11 October 2018
 • All Rank Adults

  Thursday, 11 October 2018  10:00 am - 10:50 am

 • Advanced Youth Karate

  Thursday, 11 October 2018  4:00 pm - 5:00 pm

 • Youth Beginner Karate

  Thursday, 11 October 2018  5:00 pm - 5:30 pm

 • Pre Karate

  Thursday, 11 October 2018  5:00 pm - 5:30 pm

 • Intermediate Youth Karate Class

  Thursday, 11 October 2018  5:30 pm - 6:15 pm

 • All Rank Adults

  Thursday, 11 October 2018  6:15 pm - 7:15 pm

Friday, 12 October 2018
 • Youth Beginner Karate

  Friday, 12 October 2018  4:00 pm - 4:30 pm

 • Pre Karate Class

  Friday, 12 October 2018  4:00 pm - 4:30 pm

 • Intermediate Youth Karate

  Friday, 12 October 2018  4:30 pm - 5:15 pm

 • Advanced Youth/Adult Karate

  Friday, 12 October 2018  5:15 pm - 6:00 pm

Saturday, 13 October 2018
 • Pre Karate Class

  Saturday, 13 October 2018  9:30 am - 10:00 am

 • Youth Beginner Karate

  Saturday, 13 October 2018  9:30 am - 10:00 am

 • Intermediate Youth Karate

  Saturday, 13 October 2018  10:00 am - 10:45 am

 • Advanced Youth Karate

  Saturday, 13 October 2018  10:45 am - 11:30 am

 • All Rank Adult Karate

  Saturday, 13 October 2018  11:30 am - 12:30 pm

Monday, 15 October 2018
 • All Rank Adults

  Monday, 15 October 2018  10:00 am - 10:50 am

 • Youth Beginner Karate

  Monday, 15 October 2018  4:00 pm - 4:30 pm

 • Pre Karate Class

  Monday, 15 October 2018  4:00 pm - 4:30 pm

 • Intermediate Youth Karate

  Monday, 15 October 2018  4:30 pm - 5:15 pm

 • Advanced Youth Karate

  Monday, 15 October 2018  5:15 pm - 6:15 pm

 • All Rank Adults

  Monday, 15 October 2018  6:15 pm - 7:15 pm

Tuesday, 16 October 2018
 • Advanced Youth Karate

  Tuesday, 16 October 2018  4:00 pm - 5:00 pm

 • Youth Beginner Karate

  Tuesday, 16 October 2018  5:00 pm - 5:30 pm

 • Pre Karate

  Tuesday, 16 October 2018  5:00 pm - 5:30 pm

 • Intermediate Youth Karate Class

  Tuesday, 16 October 2018  5:30 pm - 6:15 pm

 • Black Belt Class

  Tuesday, 16 October 2018  6:15 pm - 7:00 pm

 • All Rank Adults

  Tuesday, 16 October 2018  7:00 pm - 8:00 pm

Wednesday, 17 October 2018
 • Youth Beginner Karate

  Wednesday, 17 October 2018  4:00 pm - 4:30 pm

 • Pre Karate Class

  Wednesday, 17 October 2018  4:00 pm - 4:30 pm

 • Intermediate Youth Karate

  Wednesday, 17 October 2018  4:30 pm - 5:15 pm

 • Extra Curricular Course

  Wednesday, 17 October 2018  5:15 pm - 6:00 pm

 • Tai Chi Chih

  Wednesday, 17 October 2018  6:00 pm - 7:00 pm

Thursday, 18 October 2018
 • All Rank Adults

  Thursday, 18 October 2018  10:00 am - 10:50 am

 • Sparring

  Thursday, 18 October 2018  4:00 pm - 5:00 pm

 • Advanced Youth Karate

  Thursday, 18 October 2018  4:00 pm - 5:00 pm

 • Youth Beginner Karate

  Thursday, 18 October 2018  5:00 pm - 5:30 pm

 • Pre Karate

  Thursday, 18 October 2018  5:00 pm - 5:30 pm

 • Intermediate Youth Karate Class

  Thursday, 18 October 2018  5:30 pm - 6:15 pm

 • All Rank Adults

  Thursday, 18 October 2018  6:15 pm - 7:15 pm

 • KickBoxing

  Thursday, 18 October 2018  6:15 pm - 7:15 pm

Friday, 19 October 2018
 • Youth Beginner Karate

  Friday, 19 October 2018  4:00 pm - 4:30 pm

 • Pre Karate Class

  Friday, 19 October 2018  4:00 pm - 4:30 pm

 • Intermediate Youth Karate

  Friday, 19 October 2018  4:30 pm - 5:15 pm

 • Advanced Youth/Adult Karate

  Friday, 19 October 2018  5:15 pm - 6:00 pm

Saturday, 20 October 2018
 • Pre Karate Class

  Saturday, 20 October 2018  9:30 am - 10:00 am

 • Youth Beginner Karate

  Saturday, 20 October 2018  9:30 am - 10:00 am

 • Intermediate Youth Karate

  Saturday, 20 October 2018  10:00 am - 10:45 am

 • Advanced Youth Karate

  Saturday, 20 October 2018  10:45 am - 11:30 am

 • All Rank Adult Karate

  Saturday, 20 October 2018  11:30 am - 12:30 pm

Monday, 22 October 2018
 • All Rank Adults

  Monday, 22 October 2018  10:00 am - 10:50 am

 • Youth Beginner Karate

  Monday, 22 October 2018  4:00 pm - 4:30 pm

 • Pre Karate Class

  Monday, 22 October 2018  4:00 pm - 4:30 pm

 • Intermediate Youth Karate

  Monday, 22 October 2018  4:30 pm - 5:15 pm

 • Advanced Youth Karate

  Monday, 22 October 2018  5:15 pm - 6:15 pm

 • All Rank Adults

  Monday, 22 October 2018  6:15 pm - 7:15 pm

Tuesday, 23 October 2018
 • Advanced Youth Karate

  Tuesday, 23 October 2018  4:00 pm - 5:00 pm

 • Youth Beginner Karate

  Tuesday, 23 October 2018  5:00 pm - 5:30 pm

 • Pre Karate

  Tuesday, 23 October 2018  5:00 pm - 5:30 pm

 • Intermediate Youth Karate Class

  Tuesday, 23 October 2018  5:30 pm - 6:15 pm

 • Black Belt Class

  Tuesday, 23 October 2018  6:15 pm - 7:00 pm

 • All Rank Adults

  Tuesday, 23 October 2018  7:00 pm - 8:00 pm

Wednesday, 24 October 2018
 • Youth Beginner Karate

  Wednesday, 24 October 2018  4:00 pm - 4:30 pm

 • Pre Karate Class

  Wednesday, 24 October 2018  4:00 pm - 4:30 pm

 • Intermediate Youth Karate

  Wednesday, 24 October 2018  4:30 pm - 5:15 pm

 • Extra Curricular Course

  Wednesday, 24 October 2018  5:15 pm - 6:00 pm

 • Tai Chi Chih

  Wednesday, 24 October 2018  6:00 pm - 7:00 pm